Pravila privatnosti

Primjena pravila

Banian ITC d.o.o. Zagreb, IV. Ravnice 25 (dalje: BITC) na svom mrežnom mjestu https://www.slikovnice.hr (dalje: Mrežno mjesto) i u vezi s pružanjem usluga dostupnih putem Mrežnog mjesta obrađuje osobne podatke korisnika, odnosno kupaca (dalje: Osobni podaci) u svojstvu voditelja obrade na način i u svrhe opisane u ovim Pravilima o privatnosti (dalje: Pravila).

Osim ovih Pravila, na Vaše korištenje Mrežnog mjesta primjenjuju se također Pravila o kolačićima te Opći uvjeti korištenja i prodaje (dalje: Opći uvjeti) koji zajedno čine ugovor kojim se uređuju prava i obveze BITC kao pružatelja usluga i Vas kao klijenta ili krajnjeg korisnika. Odredbe Općih uvjeta primjenjuju se i na ova Pravila ako određeno pitanje nije ovdje uređeno uopće ili na drugačiji način. U Pravilima o kolačićima sadržane su posebne odredbe o tome koji se kolačići koriste na ovom Mrežnom mjestu, u koje svrhe i na koji način. Pristupanjem ovom Mrežnom mjestu, odnosno njegovim korištenjem, posebice, naručivanjem ponuđene robe prihvaćate sve odredbe navedenih Pravila i Općih uvjeta u cijelosti. Zato je važno da ih pažljivo pročitate. Ako smatrate neprihvatljivom bilo koju odredbu ovih Pravila, Pravila o kolačićima ili Općih uvjeta, molimo, nemojte više pristupati ovom Mrežnom mjestu.

Ova Pravila, Pravila o kolačićima i Opće uvjete možemo povremeno ažurirati. Stoga, preporučamo da povremeno provjerite eventualne izmjene. Ažurirana Pravila bit će objavljena na ovoj internetskoj stranici s naznakom datuma njihove primjene ispod naslova. U slučaju značajnih izmjena i/ili dopuna, možemo također obavijestiti korisnike i na drugi prikladni način (primjerice, objavljivanjem zasebnog priopćenja na Mrežnom mjestu, uključujući sistemske obavijesti na Vašem korisničkom računu ili pak, slanjem e-poruke registriranim korisnicima i slično).

Ako imate bilo kakvih pitanja i/ili komentara, obratite nam se putem e-pošte na sljedeću adresu: info@slikovnice.hr ili putem obrasca za kontakt na Mrežnom mjestu.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH KORISTIMO?

Vaše osobne podatke možemo prikupljati izravno od vas u sklopu transparentnog registracijskog postupka kada će to biti potrebno kako bismo vam pružili našu uslugu, primjerice kako bismo vam prodali naručeni proizvod, ili pak za komunikaciju s vama, primjerice na vaš upit ili u sklopu naših promidžbenih aktivnosti. Međutim, prilikom posjeta našem Mrežnom mjestu, određene podatke obrađujemo također analiziranjem prikupljenih informacija o vašem posjećivanju i korištenju našeg Mrežnog mjesta koji se isto mogu smatrati Osobnim podacima čak i ako se Vas ne bi moglo izravno identificirati pomoću takvih podataka.

1. Podaci za registraciju

Kako biste se mogli registrirati kao Klijent (nakladnik) na našem Mrežnom mjestu, prikupljamo, između ostalog, sljedeće kategorije Osobnih podataka: podaci o Vašem identitetu (ime i prezime), podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj mobitela, adresa stanovanja), Vaše korisničko ime i lozinku. Takve osobne podatke obrađujemo na temelju ugovora koji s Vama na taj način sklapamo jer su nam potrebni za njegovo sklapanje i ispunjenje isporuke usluga koje vam nudimo.

2. Marketing i profiliranje

Možemo Vam ponuditi mogućnost primanja marketinških i drugih promidžbenih informacija, materijala i/ili drugih komunikacija o proizvodima i uslugama koje nudimo, poput e-biltena, za koje možete odabrati na koje ih od ponuđenih načina želite primati, primjerice, e-poštom, u obliku SMS/MMS poruka, itd. Zatražit ćemo od Vas u takvom slučaju odgovarajuće osobne podatke, poput Vašeg imena, adrese e-pošte, broja mobitela i slično, kao i privolu, tj. suglasnost za slanje takvih promidžbenih komunikacija. Osobne podatke u svrhe izravnog marketinga obrađujemo na temelju privole te čuvamo najduže u roku od 6 mjeseci nakon povlačenja privole.

Profiliranje je oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od uporabe Osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s Vašim interesima i potrošačkim ponašanjem u vezi s našom ponudom, marketingom, promidžbom i općenito poslovanjem, posebno za analizu ili predviđanje takvih aspekata ponašanja. Iako Vaše Osobne podatke možemo koristiti za profiliranje naših kupaca i njihovih potrošačkih navika, takvom obradom Vaših Osobnih podataka ne donose se odluke koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi i proizvode pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno utječu.

Primjerice, prilikom posjeta našeg Mrežnog mjesta prikupljamo određene podatke poput naziva Vašeg računala i vrste internetskog pretraživača, klikova i pregleda. Informacije o Vašem korištenju našeg Mrežnog mjesta i usluga omogućuju nam da klasificiramo posjetitelje Mrežnog mjesta, odnosno naše kupce u određene skupine s nizom zajedničkih značajki kao što su dobna skupina, spol ili regija (tzv. segmente). Vjerojatno ćemo Vas razvrstati u neki od naših segmenata. Segmente koristimo za prilagodbu Mrežnog mjesta te kako bismo, primjerice, promijenili redoslijed rezultata pretraživanja ili kako bismo utvrdili gdje ćemo objaviti određene ponude u svrhu veće vjerojatnosti da ih vidite. Takve Osobne podatke obrađujemo jer su nam potrebni na temelju naših legitimnih interesa u svrhe poboljšanja kvalitete našeg Mrežnog mjesta. Zapisnici o korištenju našeg Mrežnog mjesta izbrisat će se 1 godinu nakon njihova generiranja.

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših Osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje izradu profila kako je objašnjeno u prethodnim odlomcima ove točke 2., odnosno pravo povući ili izmijeniti privolu za primanje promidžbenih komunikacija. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, odnosno nakon povlačenja privole, prestat ćemo obrađivati Vaše Osobne podatke u takve svrhe. Pritom, povlačenje privole na utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privolu možete povući ili izmijeniti, odnosno svoje pravo prigovora možete ostvariti upućivanjem e-poruke na adresu e-pošte: info@slikovnice.hr ili obrasca za kontakt uz naznaku da se želite odjaviti s našeg popisa za izravni marketing ili da se protivite korištenju Vaših Osobnih podataka za izradu profila. Također, možete se odjaviti s popisa za izravni marketing preko poveznice sadržane u svakoj našoj promidžbenoj komunikaciji. Konačno, ako ste registrirani korisnik, u svom korisničkom računu možete isključiti kućicu za primanje marketinških poruka.

3. Održavanje i optimizacija našeg Mrežnog mjesta

Vaši će se Osobni podaci također koristiti za održavanje i analizu našeg Mrežnog mjesta u svrhu rješavanja problema funkcionalnosti, poboljšanja dostupnosti, sigurnosti i zaštite Mrežnog mjesta od prijevara ili drugih sličnih povreda. Takve Osobne podatke obrađujemo u navedene svrhe na temelju naših legitimnih interesa te će se Osobni podaci čuvati najdulje 1 godinu.

4. Kolačići

Veliki dio podataka koji se spominju u ovim Pravilima, naročito u prethodnim točkama 2. i 3., prikuplja se putem kolačića i sličnih tehnologija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu biti pohranjene na Vašem uređaju (npr. računalu, pametnom telefonu ili tabletu) i sadrže određene podatke potrebne, primjerice, kako bi se zapamtile postavke Vašeg korisničkog računa, jezika i zemlje, ali i kako bismo mogli mjeriti i analizirati Vaše ponašanje na našem Mrežnom mjestu. Kada je to nužno po zakonu, zatražit ćemo Vašu privolu, tj. suglasnost za korištenje kolačića. Za više informacija o tome koje kolačiće koristimo, kako i zašto, pročitajte naša Pravila o kolačićima.

RAZMJENA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše Osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim Osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, kao i našim povezanim društvima ili izvršiteljima obrade, odnosno drugim poslovnim partnerima kao što su pružatelji usluga analize podataka ili IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže (dalje: Primatelji). Otkrivanje Osobnih podataka Primateljima temelji se na odgovarajućoj pravnoj osnovi, primjerice u slučaju nadležnih tijela to je prije svega odgovarajuća zakonska odredba, a u slučaju naših povezanih društava ili poslovnih partnera to će najčešće biti odgovarajući ugovor o obradi osobnih podataka na temelju kojih se osiguravaju odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite Vaših Osobnih podataka, uključujući posebice obvezu čuvanja njihove povjerljivosti. Ako se neki od Primatelja nalaze u tzv. „trećim zemljama“, tj. u državama izvan Europskog gospodarskog prostora za koje se ne smatra da pružaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka, takav se prijenos Osobnih podataka vrši na temelju valjane osnove i u opravdane svrhe na način kojim se osigurava odgovarajuća zaštita sukladno važećim pravnim propisima.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Provodit ćemo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštite Osobnih podataka od zlouporabe ili slučajnog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, odavanja, stjecanja ili pristupa (dalje: Povreda podataka), u skladu s važećim pravnim propisima te prihvaćenim tehničkim standardima u području zaštite privatnosti i sigurnosti podataka. Međutim, nijedno mrežno mjesto ne može biti 100% sigurno. Stoga, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključujemo odgovornost za neskrivljenu ili slučajnu Povredu podataka.

Naše Mrežno mjesto može sadržavati poveznice na druga mrežna mjesta. Nismo odgovorni za politiku ili praksu obrade i/ili zaštite privatnosti, sadržaj ili razinu sigurnosti na takvim drugim mrežnim mjestima na koja se ne primjenjuju ova Pravila. Preporučamo da uvijek pažljivo pročitate pravila o privatnosti koja se primjenjuju na takvim mrežnim mjestima.

ROKOVI ČUVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše Osobne podatke obrađivat ćemo: (i) u rokovima propisanim zakonom (to se, primjerice odnosi na Osobne podatke koji se koriste za obradu i izvršenje kupoprodajne transakcije u skladu s važećim računovodstvenim i poreznim propisima); ili ako rokovi čuvanja Osobnih podataka nisu određeni zakonom, (ii) obrađivat ćemo ih sve dok je to potrebno za ostvarivanje svrhe u koju su prikupljeni, odnosno u posebnim rokovima određenim u prethodnim odredbama ovih Pravila ako ne zahtijevate njihovo uklanjanje prije isteka određenog roka u skladu s Vašim pravom iz narednog odjeljka ovih Pravila; pritom, (iii) određene Osobne podatke, odnosno pripadajuću dokumentaciju u kojoj su sadržani, možemo čuvati najduže u roku od 5 godina od ostvarivanja svrhe u koju su bili prikupljeni, u dokazne svrhe za slučaj eventualnih naknadnih prigovora, sporova ili postupaka.

Nakon isteka odgovarajućeg roka čuvanja, uništit ćemo Osobne podatke ili pak, anonimizirati određene Osobne podatke ako za to postoje potrebe te su ispunjene odgovarajuće pretpostavke. Anonimizirani podaci više nisu Osobni podaci, jer ne omogućuju identifikaciju pojedinaca.

VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših Osobnih podataka su:

 1. na pristup svojim Osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se Osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi Osobni podaci obrađuju, pravo pristupa svojim Osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju;
 2. na ispravak, odnosno nadopunu netočnih Osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili samostalno, ažuriranjem podataka u svom korisničkom računu ako ste registrirani korisnik;
 3. na brisanje Osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:
  1. više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  2. su nezakonito obrađeni;
  3. povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših Osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu; ili
  4. se moraju brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
 4. na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
  1. ako osporavate točnost svojih Osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;
  2. ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših Osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  3. ako mi više ne trebamo Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili
  4. ako ste uložili prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koje obrađujemo na temelju legitimnih interesa – do utvrđivanja činjenice jesu li legitimni interesi Poslodavca važniji od Vaših osobnih interesa;
 5. ako Vaše određene Osobne podatke obrađujemo na temelju privole, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, ali to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena;
 6. u slučaju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, imate pravo da Vas obavijestimo o kojoj je logici riječ, kao i o važnost i predviđenim posljedicama takve obrade za Vas;
 7. u bilo kojem trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga, što uključuje zabranu izrade profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom;
 8. na prenosivost Vaših Osobnih podataka, tj. pravo zaprimiti Vaše Osobne podatke (koje ste nam pružili) u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se njihova obrada temelji na privoli ili na ugovoru i provodi se automatiziranim putem; te
 9. podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših Osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Selska cesta 136 (www.azop.hr).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava ili imate bilo kakvih pitanja ili komentara glede obrade Vaših Osobnih podataka u vezi s korištenjem našeg Mrežnog mjesta ili primjene ovih Pravila, molimo, obratite nam se na sljedeću adresu e-pošte: info@slikovnice.hr ili putem obrasca za kontakt.